โอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศกับการอบรมหลักสูตรการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานวัสดุคอมโพสิทสำหรับบุคคลทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม สนใจเข้าร่วมสามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครแล้วส่งมาที่ E-mail : galaxi-lab@gistda.or.th

Download ใบสมัครคลิ๊ก!!!