…เตรียมตัวให้พร้อม…ซ้อมให้ดี
…ค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3
…รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
…ปีนี้ปรับโฉมใหม่เข้มข้นมากกว่าเดิม
#จะมีจดหมายแจ้งถึงโรงเรียนในภาคตะวันออกอีกทางหนึ่งด้ว