เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่และสวน

หัวหน้างาน ปัญญา สีสุนา
นางบุญมณี แทนหาญ
นายรี่ คมดี
นายวีรพงศ์ สิงสุธรรม
นางสาวมะณี อุดทา
นางนี คมดี
นายหมื่น ช่าง
นายโซ่ สวย
นายหิด คมดี
นายที ศรีภิรมย์
นางเทีย ศรีภิรมย์
นายซอ มิลิ
นางสาวยัง มิน
นายสมพาล แทนหาญ