ตำแหน่ง : วิศวกร

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

สาขา : วศ.บ.(ไฟฟ้า)

สถาบัน : สถบ.เทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Ms.Rapirat Ritronnasak

Projects : WATER