ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์วงโคจรและวัตถุอวกาศ

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : วศ.ม.(Desital signal Processing)

สถาบัน : จุฬาลงกรณ์ฯ

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Mr.Pornthep Navakitkanok

Projects : EMERALD