ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบดาวเทียม

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : วิศวกรรมอากาศยาน

สถาบัน : University of Florida, USA

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม