ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศ

วุฒิการศึกษา : ป.โท

สาขา : Radio & Space Science

สถาบัน : Chalmers University, Sweden

ประสบการณ์ : เทคโนโลยีอวกาศ, วิศวกรรมดาวเทียม

Name : Dr.Damrongrit Niammmuad

Projects : VOSSCA , EMERALD , SODAs