เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และภายในปีเดียวกันนี้จะเป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งวันนี้ก็ครบรอบ 100 ปีพอดีและธงชาติไทยของเราก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าจะมาเป็นผืนธงไตรรงค์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมาย

ดังนั้น เนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยที่จะจัดขึ้นเป็นปีแรก รัฐบาลจึงจัดให้มีพิธีการเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาในเวลา 08.00 น. หรือแปดโมงเป็นพิเศษ และ สทอภ. น้อมรับในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นอย่างยิ่ง

ประมวลภาพบรรยากาศ