วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ พิธีเปิด Co-Innovating Space (CIS) Space Inspirium นำโดย ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร สทอภ. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และชมพื้นที่ Co-Innovating Space (CIS) Space Inspirium


ประมวลภาพบรรยากาศ