ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2017 โดยทีม COCONUT GARDEN CARE นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน HARDWARE โดยมีที่มาของแนวคิดการสร้าง UAV ระบบอัตโนมัติพ่นยากำจัดศัตรูพืชให้กับสวนมะพร้าวว่า
“เกิดจากความสนใจเข้าร่วมประกวด UAV Startup 2017 จึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เพื่อนำความรู้ที่มีตามความถนัดของแต่ละคนในกลุ่มมาช่วยกันสร้างผลงาน โดยจะสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับสังคมไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และกลุ่มผู้ที่ทำสวนมะพร้าวในประเทศไทยมีจำนวนมาก ทั้งสวนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นที่จะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ผลผลิต วิธีการฉีดยากำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ลำต้น ก็จะพบปัญหาค่าใช้จ่ายสูง ทีมจึงช่วยกันระดมความคิด เพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแก้ปัญหา” ซึ่งทีมนี้เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดกว่า 84 ทีมที่ร่วมเข้าประกวดพร้อมไอเดียธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย ที่ช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า นวัตกรรม UAV นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และด้วยผลการตอบรับจากการจัดประกวดที่ดีเกินคาด จึงได้มีการจัดโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดและเป็นการเปิดโอกาสให้กับ “สตาร์ทอัพ” ที่มีไอเดียและเทคโนโลยี ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ความคิด และผลงาน ทั้งในเชิงพาณิชย์และด้านการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

โดยวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ UAV Startup 2018 ณ อุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 19:00 – 12.00 น. เพื่อเผยแพร่และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทราบถึงข้อมูลของโครงการและแผนการดำเนินการขั้นต่อไป หากท่านใดมีความสนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nia.or.th/uav-startup/ หรือ http://skp.gistda.or.th/uav-startup/

ประมวลภาพบรรยากาศ