เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและลดปริมาณคนงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตกุ้ง จึ้งให้เกิด โครงการอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิดโดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ ซึ่งใช้ระบบ Liquid Level Sensor สำหรับควบคุมปริมาณอาหารและลดการสูญเสียอาหารใรการผลิตกุ้งระบบปิด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยการทดสอบการสาธิตผลิตภัณฑ์ (DEMO)​ของผู้เข้าแข่งขันนี้ ได้เข้าตรวจสอบและศึกษาการทำงานของระบบ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ บ่อกุ้งในเขตพื้นที่กำแพงแสน หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน UAV STARTUP 2019 Final Pitching รอบชิงชนะเลิศ เพื่บพบกับทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีมที่มาพร้อมกับไอเดียแปลกใหม่และเปิดโอกาสทางธุรกิจอีกมากมาย ในวันที่ 14 กันยายน 2561เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประมวลภาพบรรยากาศ