เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และคณะเข้าศึกษาดูงานและเยื่ยมชมภารกิจของสทอภ. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต ห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ห้องปฏิบัติการ SOAR การพัฒนาระบบน่านฟ้าในการจัดระเบียบเส้นทางการบิน และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ เสริมสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนรุ่นใหม่ โซน EEC ระบบที่วิเคราะห์สามารถคาดการณ์ในการเติบโตการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นการวางแผน วิเคราะห์ถึงผลกระทบ และปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งจิสด้ามีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลของ กฟผ. บริเวณ จ.เลย และ จ.บึงกาฬ เป็นความร่วมกันที่เกิดขึ้น และอีกหลายโครงการในอนาคตที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนร่วมกันเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศ