​ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. เพื่อเยื่ยมชมพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP: Space Krenovation Park) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล พร้อมทั้งรับทราบภารกิจการปฏิบัติการดาวเทียมของ GISTDA ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต ห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ห้องปฏิบัติการ SOAR การพัฒนาระบบน่านฟ้าในการจัดระเบียบเส้นทางการบิน และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศเสริมสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนรุ่นใหม่ โซน EEC ระบบที่วิเคราะห์สามารถคาดการณ์ในการเติบโตการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นการวางแผน วิเคราะห์ถึงผลกระทบ และปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้ง ปตท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและพัฒนาผลักดันเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการ EEC ในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศ