เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม GALAXI open house 2019 : คนนอกเค้ารู้แล้วขอเล่าให้พี่น้องจิสด้าฟังบ้าง โดยภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับภาระกิจและหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรม การบินและอวกาศ ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานด้านการบินและอวกาศระดับโลก, มูลค่าการวิจัยด้านการบินและอวกาศของประเทศ, การทดสอบของ GALAXI ถึงได้ชื่อว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้านการบินและอวกาศ, 8 ขุนพล GALAXI กับดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของ GISTDA, Digital Platform หลังบ้านที่แข็งแกร่งของ GALAXI, ห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีดีแค่ด้านวัสดุและโครงสร้างอากาศยาน, ผู้ให้บริการทดสอบวัสดุอากาศยานสู่การทดสอบดาวเทียม ณ AIT และ 2020 ก้าวต่อไปของ GALAXI กับปีที่ 20 ของจิสด้า โดยดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศและหัวหน้าห้องปฏิบัติการแกแล็กซี่ และทีมวิศวกร อีกทั้งยังมีการเยี่ยมชมห้องแล็ปเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าเรื่องมาตรฐานด้านต่างๆที่ได้รับและความพร้อมในการให้บริการทดสอบแก่ภาครัฐและเอกชนอีกด้วย ซึ่งการเยี่ยมชนในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโมงองค์ความรู้และข้อมูลภายในองค์กรณ์ทำให้เกิดการร่วมมือและการบูรณาการความรู้ไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันสู่การพัฒนาองค์กรณ์อย่างยั่งยืน

ประมวลภาพบรรยากาศ