ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะในการแข่งขันไอเดียด้านธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ S-Booter 2019 รอบ Final Round ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ทีม SensinGood Lab. จากประเทศญี่ปุ่น

รางวัลที่ 2 ได้แก่ทีม Iwaya Giken inc. จากประเทศญี่ปุ่น และทีม Manastu Space จากประเทศอินเดีย

และ 2 ทีมสัญชาติไทยได้แก่ทีม AI.Space, Bluewatch ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเข้าสู่ Global Value Chain ผ่านนักลงทุนระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุน และขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอวกาศต่อไปในระดับนานาชาติในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ