เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ดร.มูไกย์ ไชอากิ (Dr. Chiaki Mukai) นักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้แทนจาก Tokyo University of Science และ JAXA เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้านโครงสร้างดาวเทียม และอากาศยาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ SOAR การพัฒนาระบบน่านฟ้าในการจัดระเบียบเส้นทางการบินและเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ อีกทั้งยังได้ร่วมหารือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ