เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ Mr. Masato Nakamura, Vice President, Mr. Atsushi ONO, Director Bangkok Office และ Mr. Takehiro NAKAMURA, Deputy Director Bangkok Office องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) เข้าเยี่ยมการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้านโครงสร้างดาวเทียม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ

</t