ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก บริษัท Sumitomo Corporation Thailand Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาศนำคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และรับทราบภาระกิจและความก้าวหน้าของ สทอภ. ด้านดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อรับทราบแนวทางความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพบรรยากาศ