ชื่อทรัพยากร : ระบบ Pixel Fatory

ยี่ห้อ : -

รุ่น : -

ชนิด : Software

ประเภท : Software

จำนวน : 1 ชุด

สถานะ :

ผู้ดูแล/สถานที่ : บุษกร ศรัทธา

ฝ่าย : ฝผด.

ศูนย์/สำนัก : สผภ.

เบอร์ติดต่อ : 021414627

หมายเหตุ :