ชื่อทรัพยากร : ชุดโปรแกรมประมวลผลข้อมูลในห้องฝึกอบรม

ยี่ห้อ : -

รุ่น : -

ชนิด : Software

ประเภท : Software

จำนวน : 1 โปรแกรม

สถานะ : ใช้ได้

ผู้ดูแล/สถานที่ : สพอ.

ฝ่าย :

ศูนย์/สำนัก : สพอ.

เบอร์ติดต่อ :

หมายเหตุ :