ปัญหาถนนพังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนในหลายๆพื้นที่ อีกทั้งไม่ค่อยได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร หนึ่งในทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ UAV STARTUP 2019 จึงไ้ด้จัดทำการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับการสำรวจตรวจสอบและประเมินสภาพผิวถนน นวัตกรรมการสำรวจและสำรวจสภาพผิวถนนแบบใหม่ด้วยการใช้ระบบการตรวจ LIDAR ผสมกับระบบถ่ายภาพเชิงแสงเพื่อนำมาพัฒนาแบบจำลองความสูงดิจิตัลของพื้นผิวถนน ซึ่งได้ทำการสาธิตการทำงานของระบบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน UAV STARTUP 2019 Final Pitching รอบชิงชนะเลิศ เพื่บพบกับทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีมที่มาพร้อมกับไอเดียแปลกใหม่และเปิดโอกาสทางธุรกิจอีกมากมาย ในวันที่ 14 กันยายน 2561เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประมวลภาพบรรยากาศ