ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC) กับ สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียม ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
หรือ Space Krenovation Park (GISTDA) ความร่วมมือด้านธุรกิจอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/2n7YTY