ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 9 ปี ประจำปี 2561” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรจากภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้

ประมวลภาพบรรยากาศ