ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.094-4935596 คุณปอ
Website : http://skp.gistda.or.th/aerospace/