เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้มีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ GISTDA จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานวัสดุคอมโพสิท “Advanced Composite Manufacturing Aerospace” สำหรับบุคคลทั่วไปในถาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อนำไปปรับใช้ในภาคอุตสากรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในด้านต่างๆอีกด้วย การอบรมในครั้งนี้มีบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมมากกว่า 10 แห่ง โดยจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากมีความสนเพิ่มเติม สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทางเว็บไซต์ http://skp.gistda.or.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/skp.gistda/ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆจากทาง GISTDA

ประมวลภาพบรรยากาศ