เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภายใต้การกับกำของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม Incubation ในหัวข้อ “Professional Presentation Coach” โดยมี คุณพชร ยงจิระนนท์ โค้ชด้านการพูดและการ Presentation เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมทำการนำเสนอผลงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการพูด เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง รวมถึงเนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น อีกทั้งมีความน่าสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Sapphire 201 อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี ภายในงาน Thailand Space Week 2019 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://tsw.gistda.or.th/registration.php


ประมวลภาพบรรยากาศ