เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aerospace) ไทย และได้รับแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมของตน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึงรับทราบทิศทางการเติบโต และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aerospace) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

เปิดโลกอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไปกับ AirBus ภายในงาน Thailand Space Week 2019 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Sapphire 202 อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ http://tsw.gistda.or.th/registration.php