10 โชว์ผลงานนวัตกรรม GNSS โดยความร่วมมือกับคณะทำงานระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

GISTDA หน่วยงานรัฐซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านเทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียมหรือ Global Navigation Satellite System (GNSS) ซึ่งจำเป็นต้องผลักดันการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสู่อุตสาหกรรมไทยอย่างรอบด้านเช่น ในอุตสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดทำแผนที่มีความถูกต้อง การวางผังเมืองและเขตเศรษฐกิจ และการเกษตร จึงได้ร่วมมือกับ The National Space Policy Secretariat (NSPS), Cabinet Office of Japan, JICA, สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น หน่วยงาน Multi GNSS Asia และหน่วยงานชั้นนำด้านเทคโนโลยี GNSS จากทางประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน
1. ด้าน i-Construction
- AKTIO Corporation
- NISHIO RENT ALL CO.,LTD. & TOPCON CORPORATION
2. ด้าน Smart Agriculture
- KUBOTA Corporation
- YANMAR AGRIBUSINESS Co., Ltd.
3. ด้าน Survey and Mapping
- Hydro – Informatics Institute
- Iwane Laboratories (Thailand) Ltd.
- KAITEKI-KUKAN FC CO.,Ltd. & Pasco (Thailand) Co.,Ltd.
- Kokusai Kogyo Co., Ltd.
- NIKON-TRIMBLE Co., Ltd.
4. ด้าน Intelligent Transport System
- Tokai Clarion, Ltd. & Asia Technology Industry Co.,Ltd.

ภายในงานจัดแสดงสาธิตนวัตกรรมด้วย GNSS CORS โดยหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างและออกแบบนวัตกรรมต้นแบบ ด้าน GNSS ความแม่นยำสูง เพื่อใช้ประโยชน์จากเชิงพาณิชย์ เช่น ด้านการขนส่ง การเกษตร การก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม และเข้าสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยผู้เข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ด่วน! รับจำนวนจำกัด)
สามารถลงทะเบียนได้ที่
http://tsw.gistda.or.th/registration.php