กำหนดฝึกอบรม 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่
>>> https://forms.gle/7bA97ZYsx42Mb8oT9 <<< Click ที่นี่
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-491682
E-mail: anothai@gistda.or.th