ระดมสมองทีมคุณมาแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!
กับโครงการ Rapid Prototype Development Challenge : Early Warming Service การประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกันภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warming Service : EWS) ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประเทศไทย-ญี่ปุ่น เพื่อไปดูงานในโครงการ MGA Summer School และร่วมลุ้น Sponsor Award รวมถึงโอกาสสนับสนุน จับคู่ธุรกิจจากหน่วยงานทั้งในและญี่ปุ่น เช่น GISTDA, Entrepreneur Development Program, AIS และ SONY

สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 7 ตุลาคม 2563 และผู้ร่วมแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรทุกทีม

เริ่มอบรม Online Workshop: 10 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และแข่งขันในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์: 0990490009 ทศวรรษ ฟูเกียรติสุทธิ์ (ต้น) นักพัฒนานวัตกรรม, GISTDA