ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บาง กทม.
GISTDA กำหนดเตรียมการจัดกิจกรรม ประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมการประยุกต์ใช้ (Application)
เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า ในการแข่งขันวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้เป็นเพื่อการสนับสนุน และปรับพื้นฐานผู้เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA ได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนกิจกรรม Online Workshop
ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดจน ต่อยอดความร่วมมือเฟ้นหาทีมที่แข่งขันโปรแกรมการประยุกต์ไปใช้ในเชิงบริการสังคม และนำมาใช้ได้จริงกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป
ประมวลภาพบรรยากาศ