ในวันที่ 19 เมษายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้คณะดูงาน ได้รับความรู้ จาก สทอภ ทางวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านกาพัฒนา การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ประมวลภาพบรรยากาศ


ผู้รายงาน นางดวงหทัยกานต์ ครสิงห์
E-Mail : duanghataikan@gistda.or.th
ฝ่ายธุรการและการคลัง