ชื่อทรัพยากร : ชุดโปรแกรมบริหารและจัดการข้อมูลสำหรับ GIS Analysis

ยี่ห้อ : ArcView

รุ่น : 3.2 Run-Time License

ชนิด : Software

ประเภท : Software

จำนวน : 1 ชุด

สถานะ : ใช้ได้

ผู้ดูแล/สถานที่ : รำพึง สิมกิ่ง

ฝ่าย :

ศูนย์/สำนัก : ศทท.

เบ