ชื่อทรัพยากร : โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GPS

ยี่ห้อ : Trimble

รุ่น : Geometric Office

ชนิด : Software

ประเภท : Software

จำนวน : 1 ชุด

สถานะ : ใช้ได้

ผู้ดูแล/สถานที่ : รำพึง สิมกิ่ง

ฝ่าย :

ศูนย์/สำนัก : ศทท.

เบอร์ติดต่อ :