กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา และทรูปลูกปัญญา จัดการแข่งขัน “เกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart-Precision Farming) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา”
มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบ GNSS ปรับเปลี่ยนการใช้งานในภาคการเกษตรของไทย

นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อวกาศของจิสด้า กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรหลายชิ้นได้รับการพัฒนาขึ้น ด้วยฝีมือของตัวแทนนักเรียนและคนรุ่นใหม่จากทั่วทั้งประเทศ เพื่อเข้าแข่งขันในโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ โดยมีโจทย์ให้พวกเขาประยุกต์และนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาปรับใช้ ด้วยการติดระบบพิกัดดาวเทียมเพื่อการนำทาง หรือ GNSS เข้าไป เพื่อระบุพิกัดในการทำงาน ยกตัวอย่างเพื่อให้มองเห็นภาพมากขึ้น เช่น รถเกี่ยวข้าวอัจฉริยะ ที่มีการออกแบบมาเพื่อช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งระบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยคนจาก WIFI รวมทั้งยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งการกำหนดพิกัดดาวเทียม พร้อมป้อนพิกัดดาวเทียมว่าอยากให้รถวิ่งไปตำแหน่งไหน เลี้ยว ซ้าย-ขวาเพื่อเกี่ยวข้าว สามารถใช้ระบบ IOT control และ Wireless control ได้ แต่ในกรณีที่สัญญานดาวเทียมขัดข้องก็สามารถใช้ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ควบคุมรถเกี่ยวข้าวได้ ซึ่งในการแข่งขันโครงการนี้มีทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 6 ทีม โดย 4 ทีมที่ได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรม GNSS ในระดับประเทศ พร้อมโล่เกียรติยศและเงินทุนการศึกษา ได้แก่ ทีมซุ้มกอ จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร, ทีมนวมินโรบอท จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ, ทีม NAKABOT 2 จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และทีม E-Tech Team จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค ส่วนรางวัลชมเชย มี 2 รางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษา ได้แก่ ทีมโสเจ๊ง #2 จากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และทีม PASANG3 ROBOT จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ซึ่งภาพรวมของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เรามองถึงศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ในการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเค้า ควบคู่กับนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้การบริหารจัดการภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ประมวลภาพบรรยากาศ