ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สทอภ. ทุกท่านเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับความรู้ ในการป้องกัน การปฐมพยาบาล และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุจากทีมวิทยากรอีกด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ