เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภายใต้การกับกำของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม Incubation ในหัวข้อ “Light weight structure using composite material” โดยมี นายพรเทพ นวกิจกนก รักษาการผู้อำนวยการ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. ได้กล่าวให้การต้อนรับพร้อมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งมี ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล และทีมวิศวกร เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Light weight structure using composite material โดยวัสดุคอมโพสิทนั้นมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงและมีน้ำหนักหนักเบา อีกทั้งยังมีการทำ Workshop การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิท การออกแบบโครงสร้างและการทดสอบประสิทธิภาพชิ้นงานเพื่อให้องค์ความรู้และสร้างความเข้าไจแก่ให้ผู้เข้าอบรมให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการออกแบบโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น


ประมวลภาพบรรยากาศ